Afbestillingsforsikring

Ferien er ofte noget man ser frem til med stor glæde. Desværre hænder det af og til, at uheld, sygdom eller andet forstyrrer ens planer. For at mindske økonomisk tab i tilfælde af afbestilling eller afbrydelse af opholdet, tilbyder Camping Travel Club en afbestillingsforsikring i samarbejde med Gritchen Affinity. Den er gyldig fra reservationen og indtil opholdets afslutning og har adskillige fordele.

FORDELE

 • Dækker hele familien
 • Refundering indenfor 48 timer
 • Enkel tilmelding
 • En fordelagtig pris beregnet ud fra opholdets pris. Afbestillingsforsikringen koster 4 % af opholdets samlede beløb.

DE VIGTIGSTE TILFÆLDE

hvor du er dækket af afbestillingsforsikringen

PERSONLIGE ÅRSAGER

 • Afskedigelse/opsigelse
 • Inddragelse eller ændring af betalt ferie fra arbejdsgivers side (med forbehold for at ferien er godkendt inden reservationen).
 • Jobmæssig forflyttelse til anden landsdel (pålagt af arbejdsgiver)

HELBREDSMÆSSIGE ÅRSAGER

 • Sygdom, alvorlig sygdom, indlæggelse af den sikrede, dennes samlever eller et familiemedlem samt alle personer der til dagligt bor sammen med den sikrede.
 • Hvis den sikrede, dennes samlever, et familiemedlem eller en person der til dagligt bor sammen med den sikrede dør.
 • Komplikationer i forbindelse med graviditet (med forbehold for at den gravide ikke er mere end 6 måneder fremme ved afrejsen hjemmefra).

OFFER FOR ULYKKER

 • Beskadigelse af erhvervslokaler eller private lokaler (brand, vandskade…)
 • Tyveri fra erhvervslokaler eller private lokaler (48 timer før afrejse hjemmefra).
 • Naturkatastrofer.
 • Alvorlig beskadigelse af køretøj (48 timer inden afrejse hjemmefra).

DIVERSE ÅRSAGER

 • Indkaldelse til reeksaminering
 • I tilfælde af separation (samlever eller ægtefælle)
 • Afbestilling fra en af de personer, der deltager i opholdet (afbestilling i forbindelse med et af de ovennævnte tilfælde).

Man kan anmelde et uheld eller en skade fra 5 dage før ankomsten. Via anbefalet brev til Gritchen Affinity – Sinistre Camping Travel Club – CS 70139- 18021 BOURGES Cedex. Via internet – ved at udfylde formularen der er tilgængelig online wwww.campingtravelclub.com. For alle oplysninger vedrørende afbestillingsforsikringen kan man ligeledes kontakte Gritchen Affinity på 00 33 (0)2 48 65 64 05 eller kontakte kundeservice pr e-mail: modification@campingtravelclub.com – annulation@campingtravelclub.com. Vi gør opmærksom på at det ikke er muligt at anmelde et uheld eller en skade pr telefon.